skip to Main Content

Feiten en cijfers

Als sociale onderneming is het afleggen van verantwoording over de organisatie zelf en de behaalde resultaten belangrijk. Hieronder zijn van MEO een organogram, statuten, het impactplan, impactcijfers, beloningsbeleid en jaarcijfers te vinden.

Organogram

E.P. Teljeur Holding B.V.

J.R. van der Burght B.V.

M. F. van der Burght


MEO Media en Ondersteuning B.V.

Wij zijn MEO B.V.

Raad van Advies

E.P. Teljeur Holding B.V.

J.R. van der Burght B.V.

M. F. van der Burght

MEO Media en Ondersteuning B.V.

Wij zijn MEO B.V.

Raad van Advies

Statuten

In de statuten is onder meer de missie van MEO vastgelegd (artikel 2), net als de voorwaarden die gelden voor het wijzigen van de statuten (artikel 12) en voor eventuele ontbinding van de stichting (artikel 13). De statuten zijn hier in te zien.

Impact: plan en rapportages

MEO creëert maatschappelijke impact. De wijze waarop dat gebeurt, is uiteengezet in ons Impactplan, waarvan de meest recente versie hier te downloaden is.
De behaalde impact wordt jaarlijks verantwoord met een impactrapportage. Hierin leggen we ook verantwoording af over de wijze waarop we met de belangrijkste belanghebbenden – ‘stakeholders’ – in dialoog treden.

Hieronder vind je onze impactrapportages:
2019
2018
2017

Beloningsbeleid

MEO voert een gematigd beloningsbeleid en blijft ruimschoots binnen de Wet normering topinkomens. De verhouding tussen het hoogste en het laagste salaris bedraagt een maximale factor 5,5. Afspraken hierover zijn tot 31 december 2021 vastgelegd in een overeenkomst met het Anton Jurgens Fonds. Momenteel wordt de hand gelegd aan een loongebouw en zullen ook maximumvergoedingen voor het management statutair worden vastgelegd.

Jaarcijfers

De gedeponeerde jaarcijfers van 2017 van MEO zijn hier in te zien. Een overzicht van de financiële positie en ontwikkeling van MEO in 2017 en 2018 is na te lezen in dit document. Hierin vind je ook de winst- en verliesrekeningen van beide jaren.

Back To Top